Skip to content

Krst knihy Barbary Bartšikovej

DSCF8392

Seniori denného centra si tradičný MAREC – mesiac knihy pripomenuli dňa 18. marca 2015, kedy sa  uskutočnilo literárne pásmo a krst knihy Barbary BARTŠIKOVEJ  – RADŠEJ MLČ, PLAČ a PÍŠ s podtextom „Medzi povinnosťou a vášňou“.

Autorka knihy na stretnutí otvorene hovorila o strastiach i slastiach dnes tak vyhľadávanej opatrovateľskej činnosti v zahraničí aj o postavení slovenských žien – opatrovateliek v Rakúsku. Vlastné niekoľkoročné skúsenosti z tejto profesie opísala prostredníctvom príbehu sestry Agáty.

Ďalšie podujatie venované mesiacu knihy sa uskutoční dňa 23. marca  s témou – Postavenie žien v slovenskej literatúre.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO