Skip to content

Medzinárodný tábor Velence

20180530_085243

Počas dlhoročnej medzinárodnej spolupráce medzi Mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom hlavného mesta Budapešť vzniklo množstvo projektov, medzi ktoré patrí už aj tradičný výmenný tábor pri jazere Velence v Maďarsku. V dňoch 28.5 – 3.6.2018  sa ho zúčastnili žiaci ZŠ Staničná. Spoločne so žiakmi z krajín Maďarska, Rumunska a Chorvátska  si vzájomne vymieňali skúsenosti,  získavali  vedomosti a nadväzovali nové priateľstvá.  Počas rôznych aktivít, či už športových alebo tvorivých, žiaci komunikovali v anglickom jazyku. Sme radi, že tento spoločný medzinárodný projekt sa medzi žiakmi teší veľkej obľube.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO