Skip to content

Na JUHU sa krstilo

IMG_8122

V Spoločensko-relaxačnom centre na Milosrdenstva 4 sa v stredu, 24. septembra 2014 krstila prvá knižná publikácia o Mestskej časti Košice-Juh. Jej krstným otcom sa stal herec Přemysl Boublík, ktorý tejto knižke zaželal, aby prinášala radosť všetkým, ktorí ju budú listovať a spomínať. Spoločníkom pri krste bol južanský starosta JUDr. Jaroslav Hlinka. Krstilo sa symbolickými papierovými srdiečkami (kniha bola pripravená s láskou pre všetkých Južanov), motýlikmi (symbol slobody, voľnosti) a kvietkami (nech mestská časť stále prekvitá). Knihu do tlače pripravili pracovníčky miestneho úradu: Paedr. Nepšinská, Ing. Sedláková a p. Gabzdilová), na grafickej úprave sa podieľala s. r. o. JES Košice.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO