Skip to content

Na JUHU sa krstilo

V Spoločensko-relaxačnom centre na Milosrdenstva 4 sa v stredu, 24. septembra 2014 krstila prvá knižná publikácia o Mestskej časti Košice-Juh. Jej krstným otcom sa stal herec Přemysl Boublík, ktorý tejto knižke zaželal, aby prinášala radosť všetkým, ktorí ju budú listovať a spomínať. Spoločníkom pri krste bol južanský starosta JUDr. Jaroslav Hlinka. Krstilo sa symbolickými papierovými srdiečkami (kniha bola pripravená s láskou pre všetkých Južanov), motýlikmi (symbol slobody, voľnosti) a kvietkami (nech mestská časť stále prekvitá). Knihu do tlače pripravili pracovníčky miestneho úradu: Paedr. Nepšinská, Ing. Sedláková a p. Gabzdilová), na grafickej úprave sa podieľala s. r. o. JES Košice.