Skip to content

Na Lomonosovovej ulici pribudla knihobúdka

Krásna knihobúdka pribudla na ihrisku Lomonosovova ul. 📚
📖Projekt Zdieľané knihobúdky sa realizuje vďaka spisovateľke pre deti Lenke Šingovskej a riaditeľke Knižnice pre mládež Košice Kamile Prextovej.
📖Knižku si môžete požičať a tiež nejakú prečítanú priniesť. Tento nápad okamžite nadchol deti z MŠ Turgenevova 7, ktoré pod vedením pani riaditeľky Dagmar Rondzíkovej zaspievali veselé jarné pesničky.
📖Spolu so starostom našej mestskej časti Jaroslavom Hlinkom radostne knihobúdku pokrstili písmenkami.
📖Knihobúdku sme naplnili aj obrázkovými knihami, takže deti si medzi hrou na ihrisku môžu oddýchnuť pri pekných príbehoch.
Veríme, že dostupnosť detských knižiek pomôže k väčšiemu záujmu detí o čítanie. 

Text content

IMG_6458
IMG_6475