Skip to content

Návšteva z XIII. obvodu mesta Budapešť

Mestská časť Košice – Juh privítala v dňoch🗓 2-3. mája 2023 oficiálnu delegáciu z úradu samosprávy XIII. obvodu mesta Budapešť pod vedením starostu Dr. Józsefa Tótha. Šnúru partnerstva ťaháme už 21 rokov. Pani starostka Ing. Anna Súkeníková nadviazala na túto dlhoročnú spoluprácu  a vyjadrila potešenie a radosť z pokračujúcich partnerských vzťahov. V úvode oboznámila delegáciu s ich programom a v krátkosti predstavila činnosti mestskej časti.

Keďže sa návšteva konala v čase osláv Dňa mesta Košice, nemohla sa vynechať prehliadka dómu sv. Alžbety, ktorý je miestom odpočinku Franiška II. Rákocziho a tiež prechádzka Hlavnou ulicou. Vrcholom programu bola zaujímavá a poučná návšteva Rodošta – pamätného domu Františka II. Rákocziho. Navštívili aj náš T-Systems Športovo-zábavný areál na Alejovej, kde si pozreli práve prebiehajúce zastrešenie ľadovej plochy.

Partnerské vzťahy našich mestských častí sa rozvíjajú v obojstranný prospech. Nadväzujú sa kolegiálne vzťahy a nové priateľstvá nielen medzi predstaviteľmi samosprávy oboch mestských častí, ale aj medzi deťmi zo základných a stredných škôl, seniormi, umelcami, či ďalšími obyvateľmi – čo je cieľom tohto partnerstva.

Viac foto: https://www.facebook.com/mckosicejuh