Skip to content

Návštevníkom ihrísk oznamujeme

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 v zmysle vyjadrenia hlavného hygienika sa ruší zo strany prevádzkovateľa detských ihrísk povinnosť zabezpečiť obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí, povinnosť nosenia rúšok a zo strany rodičov povinnosť zabezpečiť minimálny fyzický kontakt detí.  Zároveň sa odporúča rodičom alebo osobám, ktoré sprevádzajú detí, mať k dispozícií prostriedok na dezinfekciu rúk.