Skip to content

Nová vianočná výzdoba

Hela

Roky zdobil, nielen počas Vianoc, našu mestskú časť stromček, ktorý bol vysadený pri autobusovej zastávke na sídlisku Železníky (pri OC Fresh). Veterná smršť v jeseni spôsobila jeho vyvrátenie a zničenie. Hľadali sme náhradné riešenie. Rozhodli sme sa zainvestovať do nákupu novej svetelnej výzdoby, ktorá už niekoľko dní zdobí Gemerskú ulicu na stĺpoch verejného osvetlenia. Veríme, že sme obyvateľom sídlisk Železníky a Turgenevova ako aj obyvateľom, ktorí tadiaľ prechádzajú spríjemnili vianočnú atmosféru.  

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO