Skip to content

Nová vianočná výzdoba

Roky zdobil, nielen počas Vianoc, našu mestskú časť stromček, ktorý bol vysadený pri autobusovej zastávke na sídlisku Železníky (pri OC Fresh). Veterná smršť v jeseni spôsobila jeho vyvrátenie a zničenie. Hľadali sme náhradné riešenie. Rozhodli sme sa zainvestovať do nákupu novej svetelnej výzdoby, ktorá už niekoľko dní zdobí Gemerskú ulicu na stĺpoch verejného osvetlenia. Veríme, že sme obyvateľom sídlisk Železníky a Turgenevova ako aj obyvateľom, ktorí tadiaľ prechádzajú spríjemnili vianočnú atmosféru.