Skip to content

Nové pravidlá v parkovaní od 1.11.2023 pre motoristov na území mesta Košice

V mesiaci september Mestské zastupiteľstvo v Košiciach prijalo ďalšiu novelu Všeobecne záväzného nariadenia č. 241 o dočasnom parkovaní  na vymedzenom území mesta Košice.  Nový systém  parkovania s účinnosťou od 1.11.2023 prináša viacero zmien s cieľom zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta a zvýšiť ich komfort, zlepšiť možnosti krátkodobého parkovania.

Jednou zo zmien je zväčšenie územia rezidentských lokalít ich spojením . Na území Mestskej časti Košice – Juh to bude lokalita označená ako B1, ktorá je ohraničená ulicami Bajzova, Krivá, Palárikova, Južná trieda,  Mudroňova, Jantárová. Ďalej lokalita označená ako B2 ohraničená ulicami Štúrova, Moldavská, Južná tr., Milosrdenstva, Šoltésovej,   Skladná. Z dôvodu zväčšenia a zlúčenia rezidentských lokalít rezidentské karty budú platiť už len v príslušnej rezidentskej lokalite , t.j. nebudú platiť aj v susedných rezidentských lokalitách.

Rezidentská karta bude vydávaná iba osobám s trvalým pobytom  v byte, ktorý sa nachádza v príslušnej lokalite.  Ostatní obyvatelia budú pri dlhodobom parkovaní spadať do kategórie „abonent“ ( s vyššou cenovou  reguláciou).

Majiteľ rezidentskej a abonentnej karty môže parkovať príslušnej lokalite v zvýhodnenej cene, bez nutnosti denného kupovania parkovacieho lístka.

Cena prvej rezidentskej karty ostáva nezmenená . Na území Mestskej časti Košice – Juh  v lokalite B1   a B2  je to 20 €, 35 € v centrálnej mestskej zóne. Cena prvej rezidentskej karty pre osoby, ktoré dosiahli vek 62 rokov je stanovená vo výške 5 €.  Cena prvej rezidentskej karty pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  je taktiež stanovená vo výške 5 €.

Abonentné karty si môže zabezpečiť nájomca bytu, nehnuteľnosti, osoby, ktoré poskytujú dennú opatrovateľskú starostlivosť,  ZŤP – pracujúci a podnikatelia.  Cena za abonentnú kartu je určená podľa druhu.  Pre vlastníka a nájomcu bytu je cena  stanovená od výšky 50 € a je  vypočítaná zo základnej sadzby za druhú rezidentskú kartu.  

Jenou z najdôležitejších zmien nového parkovacie systému je zavedenie bonusovej karty pre obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Košice. Umožní zníženie základnej sadzby na bežných platených parkoviskách až o 25 %. Cena je výhodnejšia pri platení niektorou z ponúkaných  mobilných aplikácií ( celková zľava môže dosiahnuť až 35 % ).  Bonusovú kartu si môžu obyvatelia aktivovať prostredníctvom stránky Bonusová karta – parking.kosice.sk.  Bonusová karta do konca roka je bezplatná.  Obyvateľ môže získať až tri bonusové karty na tri motorové vozidlá v cene 5 € za každú kartu.  

Najvýhodnejšie je platiť parkovné prostredníctvom mobilnej resp. webovej aplikácie. Okrem 10 % zľavy  umožňuje niektoré z 5 aktívnych aplikácií motoristom zaplatiť parkovné na kratšiu dobu. 

Nové pravidlá zlepšia podmienky parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Na platených parkoviskách budú môcť parkovať namiesto dvoch hodím až štyri hodiny denne. Na vyhradených parkovacích miestach pre ZŤP budú môcť parkovať zdarma bez časového obmedzenie. Ročná cena rezidentskej karty pre Z5P ostáva nezmenená v sume 5 €.

Ďalšie užitočné informácie pre motoristov sú k dispozícii na webovej stránke https://parking.kosice.sk alebo priamo na kontaktnom mieste na Magistráte mesta Košice,  Tr. SNP 48, 040 11 Košice.  

Zdroj: Magistrát mesta Košice, aktuality