Skip to content

Novoročná výzva – odovzdanie

Minulý týždeň sme navštívili Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov a priniesli so sebou veci, ktoré ste nám počas mesiaca január priniesli v rámci akcie „Novoročná výzva“. Ďakujeme všetkým, ktorí už akýmkoľvek spôsobom pomohli zlepšiť podmienky starostlivosti pre tieto bezbranné stvorenia a prispeli tak k ich lepšiemu štartu do nového roka.