Skip to content

Novozrekonštruovaný bazén už v prevádzke

bazen

V mesiacoch marec a apríl 2018 prebehla rozsiahla rekonštrukcia bazéna s výrivkami v Spoločensko – relaxačnom centre na Milosrdenstva 4. V priestoroch bazéna sme vymenili bazénovú dlažbu, hydroizolačnú fóliu a filtračné zariadenie. Dnes sme privítali prvých návštevníkov, ktorí otestovali kvalitu zrekonštruovaného bazéna. 
Tešíme sa vašu návštevu každý pracovný deň v čase od 12:00 – 19:00 hod. Vstupné od 1,50 €/hodinu. Objednávky na t. č. 0905 670 714. Bližšie informácie nájdete na: https://www.kosicejuh.sk/spolocensko-relaxacne-centrum/

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO