Skip to content

Odkopnime predsudky

Už 11 rokov sme partnerom charitatívneho podujatia „Odkopnime predsudky – futbal spája“, ktorý organizuje Arcidiecézna charita Košice. Veľmi pekná myšlienka búrania predsudkov širokej verejnosti voči ľuďom bez domova sa aj tento rok stretla s kladným ohlasom. Priateľské futbalové zápasy medzi sebou si tak zahrali ľudia v núdzi, študenti stredných škôl, firmy, športové kluby a policajti.