Skip to content

Odovzdávanie verejných ocenení

IMG_6845

Včerajšie popoludnie patrilo výnimočným osobnostiam a kolektívom žijúcim alebo pracujúcim v Mestskej časti Košice – Juh.  Z rúk starostu JUDr. Jaroslava Hlinku si prevzali ocenenia za prínos a zásluhy v oblasti vzdelávania, medicíny a športu.  Vyslovil im slová vďaky a uznania za ich prácu v prospech mestskej časti a jej obyvateľov.

Ocenenia si prevzali :

CENU STAROSTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH

JEDNOTLIVCI

MUDr. Eliška TAKÁCSOVÁ    – za zásluhy v oblasti medicíny

PaedDr. Ján PAVELČÁK – za zásluhy v oblasti pedagogiky a školstva

KOLEKTÍV

Olympijský klub Košice  –   za prínos v oblasti podporovania olympijských aktivít

CENU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH

JEDNOTLIVCI

Dagmar RONDZÍKOVÁ               –  za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania najmladšej generácie

PaedDr. Gejza ADAM, PhD.       –  za prínos v oblasti kultúry a vzdelávania rómskej mládeže

KOLEKTÍV

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Košice – Juh, – za prínos v oblasti budovania vlasteneckého povedomia mladej generácie

 Oceneným ešte raz blahoželáme.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO