Skip to content

Oprava chodníkov a schodov

V našej meststskej časti sa pokračuje s ucelenými opravami poškodených chodníkov a schodov.

Schody Krakovská

Južná trieda od križovatky s Rastislavovou až po Most VSS

Južná trieda od križovatky s Rastislavovou až po Most VSS