Skip to content

Otvorený list

69845536_2511943232370936_8842289832177696768_o

V týchto dňoch obyvatelia mesta Košice a Mestskej časti Košice – Juh vyjadrujú svoj nesúhlas voči opätovnému zaradeniu výstavby Charitného domu na Jarmočnej ulici na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Košice. O opätovnom zaradení sa hovorí aj napriek tomu, že petícia proti výstavbe bola kladne vybavená, bolo nesúhlasné stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh a zároveň tento bod nebol schválený na rokovaní zastupiteľstva mesta Košice 4.7.2019. 
V prípade záujmu podpísať otvorený list primátorovi mesta Košice Jaroslavovi Polačekovi, nájdete ho na Miestnom úrade MČ Košice – Juh (podateľňa), v Spoločensko – relaxačnom centre na Milosrdenstva 4, v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej 4 a v T-Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO