Skip to content

Otvorili sme zrekonštruované detské irhisko

pizap.com15262990425811

Dnes sme slávnostne otvorili zrekonštruované detské ihrisko na Turgenevovej 12 za prítomnosti starostu MČ Košice – Juh  J. Hlinku a  detí z MŠ Turgenevova 7, ktoré mu vymysleli názov NÁMORNÍČEK. Na rekonštrukciu boli použité finančné zdroje Mestskej časti Košice – Juh v hodnote 6 943 €. Osadená bola nová herná zostava podľa platných bezpečnostných európskych noriem, ktorá nahradila pôvodnú zostavu. Využívať ho môžu všetky deti vo veku od 3-12 rokov. Prajeme Vám a Vašim deťom pekné zážitky počas pobytu na detskom ihrisku.

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO