Skip to content

Plody jesene

pizap.com15723534341581

V priestoroch nášho Spoločensko – relaxačného centra sa konali výstavky “Plody jesene” a “Zo života našich mám”, ktoré pripravili seniori z Denného centra. Zaspomínali na život svojich mamičiek a babičiek z predmetov, ktoré bežne používali a dnes v nás vyvolávajú milé spomienky na časy minulé. Kreativitu seniorov osobne ocenil starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO