Skip to content

Pomenovanie ihrísk

Býva dobrým zvykom v našej mestskej časti, že mená pre naše detské ihriská vymýšľajú deti. Každé ihrisko si tak nesie svoje  jedinečné meno. Inak tomu nebolo aj pri pomenovaní ihriska na Lomonosovovej ul. a inkluzívneho ihriska na Ludmanskej ul.

Ihrisko na Lomonosovovej dostalo výstižný názov Vežičkovo. Deti z MŠ Turgenevova 7 majú úžasnú fantáziu a k vybranému názvu nakreslili aj obrázky, ktoré sme vystavili pri slávnostnom pomenovaní priamo na ihrisku. Starosta mestskej časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka sa deťom srdečne poďakoval a tie nám zaspievali a zarecitovali.

Podobne prebiehalo slávnostné pomenovanie aj na ihrisku Ludmanská, ktoré sa odteraz bude volať „Modroočko“. Meno vymysleli deti z neďalekej materskej škôlky na Palárikovej ul. Tie veľmi radi taktiež nakreslili obrázky nového ihriska a ukázali hosťom, čo sa v škôlke naučili. Pozvanie na malú slávnosť prijal aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a riaditeľ spoločnosti FPT Slovakia s.r.o. Tran Coi aj vďaka, ktorým sme mohli tento projekt výstavby integrovaného ihriska zrealizovať. Ďakujeme.

viac foto nájdete: https://www.facebook.com/mckosicejuh

IMG_7328
IMG_7377
IMG_7411