Skip to content

Pomoc zo zbierky

Ani počas týchto vianočných sviatkov sme s potravinovou pomocou zo zbierky Daruj Kilečko – Vianoce 2021 nezabudli na Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá sa dennodenne stará o núdznych ľudí bez domova. Podporili sme charitatívnu zbierku DPMK a.s. ,,Charity Bus“, ktorá bola určená na pomoc obyvateľov Krízového centra Arcidiecéznej charity Košice v  Košickej Novej Vsi. Opätovne sme potravinami obdarili klientov občianskeho združenia Liga proti rakovine. Zbierka Daruj Kilečko – Vianoce  2021 pomohla  37 seniorom a 14 rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi z MČ Košice-Juh.

Ešte raz ďakujeme všetkým darcom.