Skip to content

Pomoc zo zbierky

Desktop10

Ani počas týchto vianočných sviatkov sme s potravinovou pomocou zo zbierky Daruj Kilečko – Vianoce 2021 nezabudli na Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá sa dennodenne stará o núdznych ľudí bez domova. Podporili sme charitatívnu zbierku DPMK a.s. ,,Charity Bus“, ktorá bola určená na pomoc obyvateľov Krízového centra Arcidiecéznej charity Košice v  Košickej Novej Vsi. Opätovne sme potravinami obdarili klientov občianskeho združenia Liga proti rakovine. Zbierka Daruj Kilečko – Vianoce  2021 pomohla  37 seniorom a 14 rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi z MČ Košice-Juh.

Ešte raz ďakujeme všetkým darcom.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO