Skip to content

Poškodený tobogan na detskom ihrisku

Vážení návštevníci detského ihriska Železníček-nezbedníček, ktoré sa nachádza na Užhorodskej ul., z dôvodu poškodenia vandalmi toboganovej šmýkačky, Vás prosíme nepoužívať tento hrací prvok až do odstránenia závady. Ďakujeme.