Skip to content

Zakúpili sme nové auto na rozvoz stravy

IMG_9049-1

Auto na rozvoz obedov s izotermickou úpravou už dorazilo k nám. Vďaka dotácii z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR sme zakúpili nové motorové vozidlo, ktoré bude rozvážať obedy v celom okrese Košice IV. Zabudovanou izotermickou úpravou si obedy zachovajú požadovanú teplotu. Kľúče prevzala pani prednostka miestneho úradu JUDr. Pagáčová. Veríme, že nové auto prispeje k zlepšeniu poskytovaných služieb a k spokojnosti klientov, ktorí využívajú túto sociálnu službu.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO