Skip to content

Posledné tohtoročné zastupiteľstvo

Včera, 17.12.2019 sa konalo posledné tohtoročné v poradí 10. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh, na ktorom bol všetkými trinástimi poslancami schválený Programový rozpočet MČ Košice – Juh na rok 2020.