Skip to content

PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA KONTAJNEROV CELOROČNÉHO UPRATOVANIA

foto kontajner

 

PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA KONTAJNEROV CELOROČNÉHO UPRATOVANIA

Všetkým Košičanom  a Košičankám , ktorí plánujú veľké upratovanie  alebo výmenu zariadenia  v domácnosti a nemajú možnosť odviezť svoj odpad  do zberného dvora, dávame do pozornosti možnosť využitia veľkokapacitných kontajnerov celoročného upratovania.

SYSTÉM MÁ NIEKOĽKO PRAVIDIEL, prosím, venujte im pozornosť. 

  • Kontajnery sú pristavované vo vopred určených termínoch na miesta, ktoré definovala každá mestská časť
  • Obsah kontajnerov je pravidelne kontrolovaný a v prípade naplnenia je kontajner vyprázdnený a znovu pristavený
  • Do veľkokapacitných kontajnerov, prosíme, vhadzovať len odpad, ktorý tam patrí
  • Pred vhodením do kontajnera objem odpadu minimalizujte
  • Kontajner napĺňajte maximálne 30 cm nad okraj

× Do kontajnerov nepatria pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje)
× Odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnerov
× Kontajner nemá byť naplnený viac ako 30 cm nad horný okraj
× Kontajner nie je určený pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít, taktiež nie je určený pre obyvateľov okolitých obcí