Skip to content

Predstavenie štúdie revitalizácie Pasteurovej ul. a námestia

Dnes sme občanom predstavili štúdiu „Regenerácie vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach“. Sme radi, že obyvatelia prejavili záujem a aj napriek upršanému popoludniu prišli na miestny úrad a spoločne sme mohli diskutovať o tomto pripravovanom projekte. Ak sa veci budú vyvíjať správnym smerom, žiadosť o NFP by mohlo mesto Košice (ako vlastník pozemkov) podať v nasledujúcej výzve z IROP. Do cieľa nás čaká ešte veľa práce, ale výsledkom by boli:
-zelenšie plochy,
-detské a workoutové ihrisko,
-mobiliár,
-nové LED osvetlenie,
-prepojovacie priepustné chodníky,
-dažďové a komunitné záhrady,
-oddychové zóny s pergolami,
-fontána a mnoho iného. V predmetnom území plánujeme v spolupráci s mestom Košice vybudovať 60 nových parkovacích miest a opraviť komunikácie. Tak už len si držať prsty, aby bol projekt úspešný. Ďakujeme všetkým zúčastneným za vecné otázky a záujem zlepšiť svoje okolie.