Skip to content

Pripomienkovanie návrhu VZN

Mesto Košice pripravilo návrh na nové VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice. Bude predmetom rokovania na najbližšom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2023. V návrhu ide o reguláciu parkovania aj na území našej mestskej časti. V priloženom linku nájdete všetky podrobné informácie.Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 06.03.2023 na email stanislav.takac@kosice.sk

https://www.kosice.sk/clanok/navrh-na-nove-vzn-o-docasnom-parkovani-motorovych-vozidiel-na-vymedzenom-uzemi-mesta-kosice