Skip to content

Prosíme dbajte na čistotu v našej mestskej časti

IMG_20210510_074731

V rámci celoročného upratovania bol podľa harmonogramu pristavený veľkokapacitný kontajner do rodinnej zástavby. Po odvoze naplneného kontajnera to vyzeralo ako na smetisku. Kontajner je pristavený po dobu jedného týždňa (v tomto prípade do 13. mája), po jeho naplnení je priebežne vyprázdňovaný. Preto žiadame obyvateľov, aby počkali na vývoz plného kontajnera a pristavenie prázdneho. Taktiež apelujeme na občanov, aby dodržiavali podmienky nakladania s odpadom. Ďakujeme.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO