Skip to content

Realizovali sme opravu schodísk na Turgenevovej ul.

Mestská časť Košice – Juh konečne realizovala nevyhnutnú opravu dvoch medzigarážových schodísk na Turgenevovej ulici.
Financovanie týchto schodísk bolo naplánované v rámci rozpočtu pre rok 2023.
Na predmetných schodiskách nebola od ich výstavby vykonávaná žiadna oprava, nakoľko schodiská nie sú majetkovo vysporiadané, teda po výstavbe radových garáží neboli nikomu odovzdané do majetku. Mestská časť tak investovala finančné prostriedky vo verejnom záujme.
Schodiská sú dennodenne využívané obyvateľmi lokality Turgenevovej ulice, ktorí nimi prechádzajú ku kontajneroviskám, garážam, parkovacím plochám a k bytovým domom. Dúfame, že oprava vydrží niekoľko rokov a že sme po niekoľkých rokoch aspoň trochu zlepšili prístup obyvateľom.
Po malých krôčikoch, ale predsa robíme Juh krajším a lepším miestom pre život.