Skip to content

Rekonštrukcia autobusovej zastávky „Železníky“ na Gemerskej ulici

image

Dňa 15.04.2019 o 9:00 hodine sa začne s rekonštrukciou autobusovej zastávky „Železníky“ na Gemerskej ulici v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“.

Stavebné práce budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérový prístup a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou.

Dočasná zastávka je po dohode s DPMK,a.s. navrhnutá na mieste priľahlého parkoviska pred predajňou Fresh, vyčlenením 7 parkovacích miest. Dočasná zastávka bude riadne  vyznačená zvislým dopravným značením.

Ukončenie prác sa predpokladá v júni 2019.

Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu, veríme, že rekonštrukciou daného priestoru sa zlepšia podmienky cestujúcim, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO