Skip to content

Skauti pomáhajú južanským seniorom

untitled

Pomoc Slovenského skautingu s nákupmi potravín a liekov pre seniorov z našej mestskej časti.

Senior, ktorý potrebuje nákup sa môže telefonicky nahlásiť na tel. číslo 0950 294 263, vždy deň pred plánovanými nákupmi do 14:00 hod. 

Nákupy budú prebiehať vždy v pondelok, stredu a  piatok. Presný čas nákupu sa dohodne pri telefonickom rozhovore. 

V rámci Vašej a našej ochrany prosíme seniorov, aby pri kontakte s našimi dobrovoľníkmi mali na tvári rúško, a taktiež aby nákupný zoznam spolu s taškou a peniazmi mali prichystané vopred.

Ak viete o niekom, kto by potreboval pomoc s nákupmi, neváhajte mu o nás povedať! 

Tieto nákupy platia len v rámci mestskej časti Košice – Juh, samozrejme v rámci našich kapacitných možností.  

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO