Skip to content

Slávnostné otvorenie obnovených priestorov

pizap.com15071244611521

Mestská časť Košice – Juh dnes slávnostne otvorila obnovené priestory budovy Jedálne pre dôchodcov spoločne s novým poskytovateľom stravovania Gastroservis MM, s.r.o.. Jedáleň prešla obnovou vo forme vynovenej kuchyne, výmenou elektrických káblov a vizuálnou úpravou vstupnej haly a samotnej jedálne. Slávnostné otvorenie sa konalo prestrihnutím pásky starostom MČ Košice – Juh Jaroslavom Hlinkom a konateľom spoločnosti Gastroservis MM s.r.o. Marekom Mruzom. Najbližšie je naplánovaná oprava stropných podhľadov a výmena zvyšnej časti elektroinštalácie. 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO