Skip to content

Slávnostné pomenovanie verejného priestranstva v Budapešti po našej mestskej časti

IMAG2686

Mestská časť Košice – Juh má uzatvorenú partnerskú spoluprácu s XIII. obvodom hlavného mesta Budapešť už viac ako 17 rokov. Na podnet starostu XIII. obvodu mesta Budapešť Dr. Tótha Józsefa zastupiteľstvo hlavného mesta Budapešť schválilo pomenovanie verejného priestranstva “Kassa-Délváros park” („Park Košice – Juh“). Slávnostné pomenovanie parku sa uskutoční 30. mája 2019 o 11.00 hod. v Budapešti, XIII. obvod, ulica Országbíró, oproti Úradu samosprávy XIII. obvodu.

Starosta Mestskej časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka v mene obyvateľov mestskej časti s vďakou víta jedinečnú poctu od partnerského mesta a osobne odovzdá pozdravy Južanov obyvateľom XIII. obvodu: „Som potešený tým, že naše oficiálne partnerské vzťahy s XIII. obvodom mesta Budapešť sa rokmi stali zároveň aj priateľskými. Veľmi si vážim poctu, ktorá nám bola prejavená pomenovaním časti verejného priestranstva po Mestskej časti Košice – Juh. Ako jedna z mála samospráv sa môžeme tešiť z parku s vlastným menom“.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO