Skip to content

Slávnostný obrad – uvítanie dieťatka

Ak máte záujem o obrad uvítania dieťaťa do života, prosíme  o nahlásenie na oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestskej  časti Košice – Juh, alebo zašlite vyplnenú návratku na e-mailovú adresu helena.gabzdilova@kosicejuh.sk.Návratka je zverejnená na  www.kosicejuh.sk