Skip to content

Šport bez beriér

Mesto Košice, Mestská časť Košice – Juh a Rada seniorov mesta Košice spoločne usporiadali 20. júna 2023 športové podujatie „ŠPORT BEZ BARIÉR“.

#MAGENTALIFE ŠPORTOVO – ZÁBAVNÝ AREÁL na Alejovej 2H v Košiciach privítal zdravotne znevýhodnených a telesne postihnutých občanov a umožnil im športovať v duchu fair-play v rôznych športových disciplínach ako aj vytvárať dobré medziľudské vzťahy s ostatnými. Podujatie sa začalo slávnostným otváracím ceremoniálom. Seniorov prišiel pozdraviť pán primátor J. Polaček, ktorý všetkých účastníkov privítal a poprial im veľa športových úspechov. Počas celého dňa vládla skvelá športová atmosféra a zdravá súťaživosť.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia v príjemnom prostredí #MAGENTALIFE ŠPORTOVO – ZÁBAVNÉHO AREÁLU.

Viac foto nájdete: www.alejko.sk