Skip to content

Šport troch generácií a Majáles

pizap.com15258554641311

Včera sa v T-Systems ŠZA na Alejovej 2, konalo športovo kultúrne podujatie “Šport troch generácií a Spevácka súťažná prehliadka seniorov” , ktoré organizovala Rada seniorov mesta Košice, mesto Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice-Juh. Je to obľúbený deň seniorov a ich rodín. Súťažilo sa v štafetovom behu, hode na kôš, strele na bránku, v stolnom tenise, šípkach, petangu, ale aj v speve. Vládla skvelá atmosféra. Celodenný program vyvrcholil seniorskym Majálesom, ktorý sprevádzal jemný dážď. Najlepšia, z našich trojgeneračných južanských družstiev, bola rodina Jána Simka, ktorá si vybojovala v celkovom hodnotení  striebornú medailu.  V speváckej súťaží si taktiež striebro vyspieval Ladislav Lošinský z nášho južanského spevokolu RUŽA. Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO