Skip to content

Šport troch generácií s Majálesom

pizap.com15574700534171

8.máj už tradične patrí športovo kultúrnemu podujatiu “Šport troch generácií a Majáles” , ktoré organizuje Rada seniorov mesta Košice, mesto Košice v spolupráci s MČ Košice-Juh v T-Systems ŠZA na Alejovej 2. Je to obľúbený deň seniorov a ich rodín. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach ale aj v speve. Vládla skvelá atmosféra. Celodenný program vyvrcholil seniorským Majálesom, pri ktorom si okrem skvelej muziky vychutnávali aj fantastický guláš. Ceny súťažiacim odovzdal pán starosta J. Hlinka s pani námestníčkou primátora L. Gurbáľovou. Seniorov prišiel pozdraviť aj pán primátor J. Polaček.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO