Skip to content

Šport troch generácií

SportTrochGeneracii19

Včera sa v T-Systems Športovo – zábavnom  areáli  na Alejovej 2, konalo športovo – kultúrne podujatie “Šport troch generácií a Majáles”, ktorý zorganizovala Rada seniorov mesta Košice, pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho v spolupráci s MČ Košice-Juh . Súťažilo sa v štafetovom behu, basketbale, futbale, stolnom tenise, šípkach, petangu, ale aj v speve. Vládla skvelá atmosféra. Výhercom srdečne blahoželáme!

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO