Skip to content

Stretnutie jubilantov

pizap.com15547995891961

Ľudský život je najkrajší a najvzácnejší dar. Prežiť ho tak naplno, ako ste to dokázali Vy si zasluhuje úctu, hlboký obdiv a poďakovanie. Našim vzácnym jubilantom sa včera prihovoril starosta Jaroslav Hlinka. Žiaci zo ZŠ Požiarnickej potešili oslávencov krásnym programom. Pripájame sa ku gratulantom a prajeme ešte veľa zdravia a životného elánu.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO