Skip to content

Superpohár starostu MČ Košice-Juh 2016

Vyvrcholením Košického športového leta  2016 (ďalej len „KŠL 2016“) boli finálové zápasy najlepších družstiev o superpohár starostu MČ Košice-Juh, ktoré sa odohrali 29.augusta 2016 na ihriskách T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach. V úvode si  zmerali sily najlepšie tímy z I. a II. turnusu KŠL 2016. Zápasy vo futbale mali vysokú úroveň. Všetkým víťazom o 15.30 hod. odovzdal hodnotné ceny starosta MČ Košice – Juh pán Jaroslav Hlinka, za mesto Košice pán Ivan Šulek a vedúca oddelenia Kultúry, mládeže a  športu MČ Košice -Juh  pani Tragalová. Za hodnotné ceny ďakujeme našim partnerom: Mesto Košice, Capricorn Košice, Fit Plus s.r.o. T-Systems Slovakia, Labaš. Najväčším podielom na cenách bola zastúpená MČ Košice – Juh. Lákadlom bolo žrebovanie horského bicykla, ktorý venovala spoločnosť Capricorn Košice. Túto cenu si mohol odniesť len jediný aktívny športovec KŠL 2016, ktorého spomedzi všetkých vyžreboval starosta MČ Košice – Juh a stal sa ním Berezňanin Marek. Výhercovi srdečne blahoželáme.