Skip to content

Superpohár starostu MČ Košice-Juh 2016

Superpohár starostu MČ Košice-Juh 2016

Vyvrcholením Košického športového leta  2016 (ďalej len “KŠL 2016”) boli finálové zápasy najlepších družstiev o superpohár starostu MČ Košice-Juh, ktoré sa odohrali 29.augusta 2016 na ihriskách T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach. V úvode si  zmerali sily najlepšie tímy z I. a II. turnusu KŠL 2016. Zápasy vo futbale mali vysokú úroveň. Všetkým víťazom o 15.30 hod. odovzdal hodnotné ceny starosta MČ Košice – Juh pán Jaroslav Hlinka, za mesto Košice pán Ivan Šulek a vedúca oddelenia Kultúry, mládeže a  športu MČ Košice -Juh  pani Tragalová. Za hodnotné ceny ďakujeme našim partnerom: Mesto Košice, Capricorn Košice, Fit Plus s.r.o. T-Systems Slovakia, Labaš. Najväčším podielom na cenách bola zastúpená MČ Košice – Juh. Lákadlom bolo žrebovanie horského bicykla, ktorý venovala spoločnosť Capricorn Košice. Túto cenu si mohol odniesť len jediný aktívny športovec KŠL 2016, ktorého spomedzi všetkých vyžreboval starosta MČ Košice – Juh a stal sa ním Berezňanin Marek. Výhercovi srdečne blahoželáme.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO