Skip to content

Svahy železničnej trate sú vyčistené

2019-05-06_15-19-57

Ďakujeme Oblastnému riaditeľstvu ŽSR v Košiciach , spoločnosti TEKO a.s. , spoločnosti K0SIT a.s. a Mestu Košice, ktorí vzájomne spolupracovali pri čistení svahov od dlhodobo navozeného odpadu a náletových drevín  pozdĺž  železničnej trate  na Jantárovej a Jarmočnej ulici. Aktivační pracovníci  Mestskej časti Košice – Juh  pomohli vyčistiť  v tejto lokalite svahy  v  garážových lokalitách. Veríme, že pravidelnou údržbou a kosením sa podarí udržiavať okolie trate aj v budúcnosti. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.  

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO