Skip to content

Úcta k starším

pizap.com15722604441191-1

Končí sa jesenný mesiac Október, ktorý sa niesol v duchu osláv úcty k starším, a práve symbolika jesene sa tradične spája práve so skôr narodenými. Aj tento rok, pri príležitosti Úcty k starším, starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka navštívil seniorov v Dome pokojnej staroby A.F. Colbrieho na Južnej triede. Spolu s ním prišli žiaci ZŠ Požiarnická, ktorí si pre nich pripravili krásny kultúrny program. Úsmev na tvárach seniorov značil, že si návštevu vychutnali a predstavenie ich potešilo.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO