Skip to content

Úspešne opravená pirátska loď

Na základe vykonanej hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk v mesiaci marec boli zistené niektoré nedostatky, ktoré ale nebránili v užívaní ihrísk. Mestská časť začala na odstraňovaní týchto nedostatkov pracovať a tak herný prvok “Pirátska loď” na detskom ihrisku Železníček na Užhorodskej ulici je už plne funkčný. Rovnako sa podarilo opraviť aj doraz na lanovej dráhe na detskom ihrisku na Ludmanskej ulici.