Skip to content

Uvítanie detí do života

_0267_zmensena (1)

V sobotu 16. februára 2019 priviedli rodičia v náručí svoje najväčšie poklady: malého Daniela, Patrika, Tobiása, Štefana, Erika, dvoch Oliverov a ako jediné dievčatko Zoju do obradnej siene MČ Košice – Juh, kde ich starosta JUDr. Jaroslav Hlinka slávnostne uvítal do veľkej južanskej rodiny. Zaželal rodičom veľa síl, úspechov a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí. Zaželal im, aby ich hviezdičky, pod ktorými sa narodili, boli naozaj šťastné. Tento deň sa stal nezabudnuteľný nielen pre menované deti, ale aj pre páry snúbencov, ktorí sa v tento deň rozhodli kráčať ruka v ruke životom ako manželia. Záverom všetkým ešte raz blahoželáme!

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO