Skip to content

Večer vďaky

8126

Tanečný súbor Diamant reprezentuje Mestskú časť Košice – Juh, mesto Košice a Slovenskú republiku už 15 rokov na rôznych medzinárodných podujatiach. Dňa 9.12.2016 v Kultúrno – spoločenskom centre Južan pripravil  tanečný súbor Večer vďaky pre svojich priaznivcov, priateľov a sponzorov. K výročiu prišli “Diamantkám” zablahoželať viceprimátor Martin Petruško, starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka a člen Rady seniorov mesta Košice Ján Caban. Vedúca súboru Alžbeta Ďurišinová poďakovala všetkým prítomným za prejav priazne a samozrejme nechýbala hudba a tanec.

  

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO