Skip to content

Verejné ocenenia 2019

Dňa 17. júna 2019 sa po jedenásty krát v histórii MČ Košice – Juh udeľovali ceny MČ Košice – Juh a ceny starostu MČ Košice – Juh. Za toto obdobie si z rúk starostu prevzalo pamätnú plaketu 87 významných osobnosti a kolektívov, ktoré žijú resp. pracujú v našej mestskej časti.

Ocenenia sa udeľujú za umeleckú činnosť, mimoriadne športové výkony, za vedeckú a publikačnú činnosť v oblasti medicíny, za zásluhy pri záchrane ľudských životov,  prínos v oblasti výchovy a vzdelávania najmladšej generácie, sociálnej oblasti, darcovstvo krvi a podobne.  Všetci ocenení pri svojej činnosti nemyslia na odmenu, na uznanie a pri svojej zanietenosti nevnímajú čas, ale  svojim konaním, umom, šikovnosťou či húževnatosťou dokázali posunúť jednotlivé oblasti o stupeň ďalej.

Tentokrát si z rúk starostu prevzali CENU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH
JEDNOTLIVCI:
Mgr. Adriana Čurajová   –  za osobitný prínos v kultúrnej a sociálnej oblasti.
Tibor Matoušek   –  pri príležitosti životného jubilea 65 rokov za prínos v oblasti verejnej správy a samosprávy.

KOLEKTÍV:
Florbalový klub FK Florko, Košice – za osobitný prínos v športovej oblasti pri práci s mládežou /15 rokov/.                             

CENU STAROSTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH si prevzali
JEDNOTLIVCI:
Ján Baranec    – pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za zásluhy v športovej oblasti.
Ján Dvonč – pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za mimoriadne zásluhy v športovej oblasti.
Dezider Horňák – pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za prínos v oblasti verejnej správy a samosprávy.

KOLEKTÍV:
OZ PSY ULICE, Košice  –   za prácu v oblasti starostlivosti o týrané a opustené zvieratá

Fotogaléria