Skip to content

Vianočná kapustnica s VPP pracovníkmi

Mestská časť Košice-Juh pripravila tesne pred Vianocami pre „svojich“ verejnoprospešných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na udržiavaní čistoty a poriadku v MČ Košice-Juh prekvapenie spojené s poďakovaním. V priestoroch spoločensko-relaxačného centra na ulici Milosrdenstva 4 v Košiciach sa podávala vianočná kapustnica. Pozvaní verejnoprospešní pracovníci sa tam stretli s pani starostku Ing. Annou Súkeníkovou, ktorá sa im poďakovala za ich celoročnú prácu. Údržba čistoty verejných priestranstiev je nikdy nekončiaci proces, za ktorý patrí našim verejnoprospešným pracovníkom veľké ĎAKUJEME.