Skip to content

Vianočná kapustnica

Kapustnica-v-DC-2019-2

Každoročne sa seniori z Denného centra seniorov stretávajú na slávnostnej vianočnej kapustnici. Aj v tomto roku si pripravili hudobný program, v ktorom zaspieval koledy spevácky súbor Ruža. Z literárneho krúžku seniorky predniesli básne, zaujímavosti o vianočných sviatkoch a dokonca aj zaujímavé legendy o rastline imelo. Popoludnie sa nieslo v dobrej nálade aj vďaka chutnej kapustnici. Starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka na úvod seniorom zaželal šťastné a veselé Vianoce, a potom si spoločne s predsedom Rady seniorov J. Cabanom a predsedom Denného centra seniorov Košice – Juh J. Simkom užívali kultúrny program a predvianočnú atmosféru medzi južanskými seniormi.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO