Skip to content

Viem čo zjem

ZS Gemerska

Celoročný projekt „Viem, čo zjem“ do ktorého  sa tento školský rok prihlásili žiaci Základnej školy Gemerská 2 v Košiciach, je druhým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Celý školský rok sa usilovne venovali tejto téme na vyučovaní i v rámci záujmových útvarov. Absolvovali besedy s pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva, ochutnávky a veselé hodiny so svojimi pani učiteľkami. Naučili sa pripraviť výdatnú desiatu a iné zdravé dobroty. Veríme, že nadobudnuté informácie budú pre žiakov prospešné. Pozrite si aké dobroty si žiaci pripravili.  

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO