Skip to content

Vítanie detí

V sobotu sme sa stretli pri jednej z najmilších udalostí v našej mestskej časti, ktorou je Uvítanie detí do života.  V obradnej sieni starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka okrem detičiek Šimona, Doroty, Miroslava, dvoch Matúšov, Márie, dvoch Samuelov, Isabel, Eduarda a ich rodičov, privítal aj súrodencov, starých rodičov a priateľov.