Skip to content

Vydarená dobrovoľnícka akcia

pizap.com15567834937161

Posledný aprílový deň sme v spolupráci s UNLP, Dobrovoľníckym centrom Košického kraja, Dobrovoľníckym centrom Košíc, stovkou dobrovoľníkov zo stredných škôl (SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Gymnázium Alejová 1, SZŠ Kukučínova, SPŠ Policajného zboru Košice) ako aj dobrovoľníkmi z Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže, vymaľovali oplotenie nemocnice pozdĺž Gemerskej ulice. Plot sa chystajú domaľovať 20. mája “železničiari”. Štetce neváhali zobrať do rúk ani starosta a kontrolór MČ, ako aj riaditeľ nemocnice, či dvaja poslanci MZ a zamestnanci mestskej časti. Chceme vysloviť veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí ste prišli a spoločne sme tak dokázali, že “všetko sa dá, len treba chcieť”.


Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO