Skip to content

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže: Mestská časť, v ktorej žijem

 

Včera, v malej sále KSC Južan na Smetanovej ul. 4, sa zišli výhercovia výtvarnej súťaže: „Mestská časť, v ktorej žijem“, s podtextom „Moja rodina“, aby si odniesli ocenenia a slová uznania od starostu MČ Košice – Juh za svoje veľmi pekné výtvarné dielka, venované svojej rodine. Súťaže sa zúčastnili žiaci materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času v Mestskej časti Košice – Juh. Prinieslo sa 107 prác, z ktorých odborná komisia v zložení: Mgr. Katarína Dubeňová – ZŠ Staničná, Mgr. Andrea Luxová – ZUŠ Oštepová, Mgr. Beáta Fedorová – ZUŠ Jantárová vybrali tie najlepšie. Víťazné práce sú vystavené v malej sále KSC Južan a po ukončení výstavy si svoje miesto nájdu na stenách v Zariadeni opatrovateľskej služby na Mlynárskej ul., kde potešia oči aj srdce starkých, tam žijúcich.

Víťazi:

Materské školy

 1. Dominika Demeter, MŠ Žižkova
 2. Daniela Rybáriková, MŠ Oštepova
 3. Klaudia Nováková, MŠ Smetanova
 4. Čestné uznanie: Vivien Lešková, MŠ Oštepova

ZŠ – I. stupeň

 1. Zoja Olenočinova
 2. Laura Lajšová
 3. Lila Belková
 4. Čestné uznanie: Ruth Králiková

ZŠ – II. stupeň

 1. Dáša Belková
 2. Viktória Tanoczyová
 3. Dáša Tverďaková

 ZUŠ – predškolský vek

 1. Daniela Rybáriková
 2. Soňa Antolíková
 3. Janka Urbánová

ZUŠ – školský vek

 1. Barbora Švehlíková
 2. Alexander Jandošek
 3. Sára Štofanová
 4. Mimoriadna cena za fotokoláž : Klára Opršalová a Ema Tóthová

Centrum voľného času

 1. Amka Sekeráková
 2. Olívia Gálová
 3. Alena Semanová

Víťazom srdečne blahoželáme !