Skip to content

Vzájomná spolupráca

20. výročie vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom hlavného mesta Budapešť sme si symbolicky pripomenuli pri stĺpe mieru, ktorý v našej mestskej časti stojí od roku 1997. Predstavitelia samospráv Jaroslav Hlinka a József Tóth si pripomenuli spoločných 20 rokov ako roky priateľstva a nových skúseností.

Od roku 2002 sa obyvatelia mohli stretnúť na spoločných športových, či kultúrnych podujatiach v Maďarsku, ale aj u nás na Slovensku. Medzi obzvlášť obľúbené patrí jazykový tábor pre deti základných škôl vo Velence, konferencia pedagogických pracovníkov materských škôl, ale aj športová olympiáda seniorov.

„Veľmi si vážime pomenovanie verejného priestranstva „Park Košice – Juh“ na ulici Országbíró, oproti Úradu samosprávy XIII. obvodu“ spomenul pán starosta mestskej časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka vo svojom prejave.

Vzácnym hosťom uchovávania spomienok bol Ernest Buday, ktroý pôsobil aj v mestskej časti ako poslanec a stál pri zrode tohto dlhoročného partnerstva.

Svedectvo 20 tich rokov spolupráce obidvaja starostovia vložili do spomienkových tubusov a uložili práve do spomínaného stĺpu mieru. Budúce generácie sa tak budú môcť dozvedieť nielen o priateľstve medzi našimi národmi, ale aj o neľahkej dobe posledných rokov, ktoré sú poznačené pandémiou koronavírusu a prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Na záver slávnosti pozdravili našich hostí z Budapešti svojím vystúpením deti z MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici a žiačky ZŠ Požiarnická. Ďakujeme.

návšteva budapesti